Industri og medicinalvarer er et meget bredt område indenfor klima, køl og frys.
LMT Køling har gennem årene leveret mange løsninger. Herunder eksempelvis:

Køle- og Fryserum

Vi dimensioner og leverer alle typer af køle- og fryserum eller en kombination af begge. Rummene bliver valgt ud fra de arbejdsmønstre der er nødvendige i hverdagen. Alle rum leveres med lysinstallation, intern el og person indespærringsalarmer, hvis loven foreskriver det. Reolsystemer er rengøringsvenlige, og kan tilpasses til rummet i højde, længde og dybde efter behov.

Vækstrum

Vi har gennem årene specialiseret os i at rådgive, dimensionere, og installere forskellige typer af vækstrum, som anvendes indenfor forskning af planter og frø og lignende. Hver løsning har krævet en tidlig involvering i kundens behov og hjælp til at definere krav til et sådant rum. Resultatet har betydet, at LMT Køling kan bidrage med forslag til forskellige løsninger, hvor styring af temperaturer og lys opsættes for at simulere et specifikt mønster eller klima. Anlæggene kan både være køle- eller klima anlæg afhængig af hvad der passer bedst til driften, men det primære handler om styring af temperaturer og luftflow, for eksempelvis at undgå kondens i petriskåle. Reoler dimensioneres specifikt til rummet sammen med lys og el, hvad enten det kan være hulplade reoler med lysarmaturer opsat med afstandsstykker for jævnt fordelt luftflow, eller eksempelvis reoler til planter, der skal vandes regelmæssigt, og dermed kræver en anden reoltype.